Yhteystiedot

JRV-Center Oy

JRV-Center Oy

“14-vuo­tiaana aloin raken­tamaan itselleni ensim­mäistä autoa.

Siitä lähtien autot on kul­kenut mukanani joka tilan­teessa ja itse olen kaikki huollot ja kor­jaukset tehnyt niihin.”